POZIV SA NAPUTKOM ZA KANDIDIRANJE ZA ČLANA ŽUPANIJSKOG ODBORA KKŽ I ZA IZASLANIKA NA OPĆI SABOR HDZ-a